WILCO trippelhenger med kjørelem

Tilleggsinformasjon

  • Info:
    Spesifikasjoner
    Navn: Type: Nyttelast: Lastelengde:
    WILCO  Trippelhenger med kjørelem  21 600 kg 6,5 m
  • Info
Info:
Spesifikasjoner
Navn: Type: Nyttelast: Lastelengde:
WILCO  Trippelhenger med kjørelem  21 600 kg 6,5 m

TELEFON KONTOR: 55 24 30 60 - VAKTTELEFON: Willy: 909 65 815 - Petter: 952 72 510 E-POST: post@padoy.no

Tilbake til toppen