Scania R560

 Sjåfør:  Christopher
 Bil ID:  309
 Bilmodell:  Scania 560
 Nyttelast:  4,5 tonn
 Planlengde:  5,6 m + utskyv
 Krantype:  EFFER 955-8S+JIB 6S HD m/vinsj
 Krankapasitet:  Strak arm: 33,5m
 Manuell:    37,7 m
 Løftekapasitet:  Strak arm, 33,5m=720kg
 Strak arm, 37,7m=475kg

 20m ut+21m opp=2010kg
 28m ut+25m opp=955kg
 Utstyr:  Hydr. båtstøtter
 Containerfester
 Krossbein foran, som gir max krankapasitet rundt hele bilen

        

Riktig bil, på rett sted - til avtalt tid